Praktikklassene

I UngAUCs Praktikteam tilbydes undervisning i dansk som andetsprog kombineret med fagundervisning og virksomhedspraktik med henblik på prøver i Dansk 2 eller Dansk 3 samt uddannelsesafklaring.

Undervisningen er tematisk, sprogbaseret og anvendelsesorienteret og foregår i tæt samarbejde med virksomheder og ungdomsuddannelser.

Et forløb i Praktikklassen varer 1 – 2 år afhængigt af
elevens alder, forudsætninger og mål.

Målgruppen er 18 – 25-årige tosprogede unge som:
▪ Er vurderet jobparate og kan indplaceres på danskuddannelse 2 eller 3
▪ Har brug for undervisning i dansk som andetsprog kombineret med faglig undervisning
▪ Har brug for at udvikle – eller videreudvikle – fag-faglige kompetencer
▪ Ønsker optagelse på en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller videregående uddannelse
▪ Profiterer af undervisning i et ordinært studiemiljø med jævnaldrende unge

Målet er, at eleven:
▪ Udvikler dansksproglige, faglige, sociale og personlige kompetencer
▪ Opnår viden om sociale, kulturelle og samfundsfaglige forhold af betydning for integration i uddannelse og samfund
▪ Opnår viden om og erfaring med uddannelsessystem og arbejdsmarkedsforhold
▪ Består Prøve i Dansk 2 eller 3 herunder minimum 2 modultest pr. år
▪ Gennemfører 2 – 3 virksomhedspraktikker á 4 – 13 ugers varighed
▪ Udvikler valgkompetence og afklares i forhold til videre uddannelse/beskæftigelse

Indhold
▪ Basisfag: dansk som andetsprog, samfundsfag, engelsk, matematik og naturfag
▪ Erhvervs- eller studierelaterede arbejdsformer
▪ Virksomhedspraktikker i relation til uddannelses- eller beskæftigelsesmål
▪ Modultest på danskuddannelse 2 eller 3
▪ Obligatoriske emner: uddannelse & job, demokrati & medborgerskab og sundhed
▪ Integrerede fagområder: IT, motion og læsning
▪ Tværfaglige projekter og temauger, virksomhedsbesøg samt faglige og kulturelle ekskursioner
▪ Lærings- og opfølgningssamtaler
▪ Mulighed for individuel eller gruppevis støtte fra trivselsmedarbejder

Helt nyankomne unge deltager i introkursus i samarbejde med Jobcentret.

Optag og indskrivning:
Der er løbende optag efter henvisning fra rådgiver på Jobcenter.
Henvisning vedlægges jobplan/integrationskontrakt og bilag, som har betydning for skolegang. UngAUC indbyder elev og rådgiver til samtale med aftaler om opstart, forløb og målsætning. UngAUC meddeler dette til henvisende rådgiver.

Undervisningen i Praktikklasse foregår på SOSU (DU2) og på VUC (DU3), På Sporet i Aalborg.

Ved fremsendelse af betalingstilsagn optager UngAUC også unge fra andre kommuner end Aalborg.