Erhvervsklasserne

I UngAUCs Erhvervsteam tilbydes prøve- og erhvervsforberedende forløb tilrettelagt som 10. klasseforløb eller individuelt tilrettelagte forløb med henblik på 9. eller 10. klasseprøver.

Undervisningen er sprogbaseret og anvendelsesorienteret, og er organiseret på mindre hold med kursusfag og projektorienteret værkstedsundervisning.

Et forløb varer mellem ½ – 3 år afhængigt af elevens alder, forudsætninger og mål.

Målgruppen er 14 – 19-årige undervisnings-/uddannelsespligtige unge, som:
▪ I løbet af ½ – 3 år forventes klar til at begynde på en erhvervsuddannelse
▪ Ønsker og har brug for en skoledag, som er fleksibel med mulighed for individuelle hensyn

Målet er, at eleven:
▪ Udvikler kompetencer i fagene dansk, engelsk, matematik, naturfag og samt i værkstedsfag
▪ Gennemfører 9. eller 10. klasseprøve i minimum dansk og matematik samt værkstedsfag
▪ Udvikler kreative, praktiske/manuelle og innovative kompetencer
▪ Udvikler personlige og sociale kompetencer og opnår øget selvtillid
▪ Opnår viden om og erfaring med ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedsforhold
▪ Bliver i stand til at foretage et personligt og realistisk uddannelsesvalg
Indhold:
▪ Værkstedsfag/linjer: madkundskab, byggeværksted, metal & teknik, håndværk & design
▪ Kursustimer i basisfag: dansk, engelsk, matematik og naturfag
▪ Obligatoriske emner: uddannelse & job, demokrati & medborgerskab og sundhed
▪ Integrerede fagområder: IT, motion, læsning, innovation/ entreprenørskab
▪ Semesterprøver, afsluttende prøver og projektopgave/obligatorisk selvvalgt opgave
▪ Tværfaglige projekter, temauger, kulturelle og erhvervsrettede ekskursioner og lejrskole
▪ Vejledningsaktiviteter: virksomhedsbesøg, erhvervspraktik, brobygning på
ungdomsuddannelser og udarbejdelse af uddannelsesplan
▪ Lærings- og opfølgningssamtaler
▪ Tilbud om støtte til fritidsaktiviteter og fritidsjob
▪ Mulighed for individuel eller gruppevis støtte fra trivselsmedarbejder

Optag og indskrivning:
Der er løbende optag. Optag sker ved ansøgning fra forældre/værge, eventuelt på foranledning af UU-vejleder eller andre fagprofessionelle. Rådgiver på Jobcenter kan henvise ved fremsendelse af uddannelsesplan. Ansøgning findes på www.ungauc.dk og skal vedlægges elev/uddannelsesplan og bilag, som har betydning for skolegang herunder PPR-rapport, hvis eleven tidligere er udredt af PPR. Optagelse til 10. klasseforløb kan også ske via optagelse.dk.
UngAUC indbyder elev og forældre/værge til samtale med aftaler om opstart, forløb og målsætning.
Elever, som er fyldt 18 år, kan søge SU.

Undervisningen foregår i Enggårdsgade 65 i Aalborg.

Ved fremsendelse af betalingstilsagn optager UngAUC også unge fra andre kommuner end Aalborg